مقدمه ای بر عدم قطعیت اندازه گیری

همواره تصور بر این است که  تجهیزات اندازه گیری با ریز نگری بالا قابل اعتماد می باشند و با استفاده از آنها  می توان به جواب صحیح رسید ولی باید توجه داشت که در هر سیستم اندازه گیری حتی دقیق ترین آنها همواره خطا و همچنین شک و تردید در نتایج اندازه گیری وجود دارد و رسیدن به عدد واقعی میسر نیست، این شک و تردید را عدم قطعیت می نامند که در خصوص کیفیت اندازه گیری اطلاعاتی به دست می دهد .

هدف از محاسبه عدم قطعیت تعیین محدوده ای از سطح اطمینان است که به احتمال خیلی قوی مقدار واقعی در آن قرار می گیرد. برای بیان عدم قطعیت به دو شاخص گستره ( همان عدم قطعیت استاندارد ترکیبی ) و سطح اطمینان که بر اساس آن ضریب پوشش عدم قطعیت بسط یافته مشخص می شود ، نیاز است. بعضی افراد تصور می کنند عدم قطعیت اندازه گیری همان خطا است در صورتی که تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد ، در گذشته از عبارات خطا ، خطای تصادفی و خطای سیستماتیک برای توصیف عدم قطعیت استفاده می شد که سردرگمی زیادی ایجاد می نمود ، خطا برابر است با مقدار اندازه گیری شده منهای اندازه واقعی در صورتی که عدم قطعیت در گسترده ترین معنایش بر این ایده که نتیجه اندازه گیری دقیق نیست دلالت دارد و در واقع بیانگر پراکندگی نتایج اندازه گیری با توجه به عوامل و پارامتر هایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم روی نتایج اثر می گذارند. این پراکندگی حول مقدار اندازه گیره شده از اندازه ده توسط وسایل مرجع بررسی می گردد.

با توجه به عدم قطعیت بدست آمده از عوامل اثر گذار و نتایج آزمون می توان کیفیت اندازه گیری های  بعدی را کنترل نمود و هرچه عدم قطعیت نتایج کوچکتر باشد صحت و دقت که پارامتر های مهمی در اندازه گیری هستند بالا می روند و همچنین نشاندهنده اثر گذاری کمتر خطاهایی نظیر خطای سیستماتیک و تصادفی بر روی نتایج است.بر اساس مقرراتی که برای آزمایشگاههای کالیبراسیون وضع شده است ، عدم قطعیت گسترده با ضریب پوشش 2 برای اندازه گیری در کالیبراسیون با سطح اطمینان 95 % با فرض توزیع نرمال مولفه ها در نظر گرفته شده است.

اما همیشه فرض نرمال بودن به راحتی نمی تواند تایید شود و ضریب پوشش استاندارد 2 = k می تواند به عدم قطعیت گسترده ای با سطح اطمینان متفاوت با 95 % نسبت داده شود.

وقتی نتیجه اندازه گیری دو کمیت مشابه با هم مقایسه می شوند، استفاده از یک سطح اطمینان یکسان ضروری است. 

 

/ 1 نظر / 178 بازدید
بنار

با سلام خوب فعالیت میکنید خانم غنی . بابت کالیبره دستگاه ما ممنونم